CVKoning is uw data aan het verwerkenCVKoning is uw data aan het verwerken...

Onze regels in het kort:

Uw gegevens worden gebruikt voor het leveren van de diensten van CVKoning.nl

-          Uw gegevens worden gebruikt voor statistische programma’s, bijvoorbeeld Google Analytics

-          Cookies worden bewaard op uw computer.

-          U zult géén spam/reclamemail van ons ontvangen!

-          Uw gegevens worden niet gedeeld met andere partijen zonder uw expliciete toestemming.

Geldig vanaf 6 oktober 2010.

 

CVKoning.nl spant zich in uw privacy te waarborgen. Lees de onderstaande CVKoning.nl Online Privacyverklaring en de aanvullende informatie rechts voor meer informatie over bepaalde websites en services van CVKoning.nl die u kunt gebruiken.

Deze CVKoning.nl Online Privacyverklaring is van toepassing op gegevens die door CVKoning.nl worden verzameld via het merendeel van de websites en diensten en de offline productondersteuning. Deze verklaring is niet van toepassing op websites en diensten van CVKoning.nl waarbij geen koppeling naar deze verklaring wordt gegeven of waarvoor een afzonderlijke privacyverklaring geldt. Het is mogelijk dat sommige in deze verklaring genoemde diensten momenteel niet overal verkrijgbaar zijn.

Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens

Wanneer u toegang wenst tot bepaalde CVKoning.nl-diensten, wordt u gevraagd u aan te melden met een e-mailadres, wachtwoord en persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt in de dienstverlening van CVKoning.nl.

We verzamelen mogelijk gegevens over uw handelingen bij CVKoning.nl-websites en -diensten. We kunnen, bijvoorbeeld, gebruikmaken van analysesoftware op onze website om informatie uit uw browser op te halen, zoals de website waar u vandaan kwam, de zoekmachine(s) en de zoekwoorden waarmee u onze website hebt gevonden, de pagina's die u op onze website bekijkt, de invoegtoepassingen in uw browser en de breedte en hoogte van uw browservenster. Ook kunnen we gebruik maken van technologieën, zoals cookies en webbakens, voor het verzamelen van informatie over de pagina's die u bekijkt, de koppelingen waarop u klikt en andere handelingen die u verricht bij onze websites en services. Daarnaast verzamelen we bepaalde standaardgegevens die uw browser naar elke website verzendt die u bezoekt, zoals uw IP-adres, het type en de taal van de browser, de tijd van uw bezoek en het webadres van waaruit u onze website bereikte. Ook verzorgen we reclame (zie het gedeelte Weergave van reclame hieronder).

Wanneer u nieuwsbrieven of reclamemail ontvangt van CVKoninh.nl, kunnen wij soms gebruikmaken van webbakens (hieronder beschreven), aangepaste koppelingen of vergelijkbare technologieën om te bepalen of de e-mail werd geopend en op welke koppelingen u klikt, zodat we in de toekomst beter gerichte e-mail- of andere communicatie kunnen verzorgen.

Om u een meer consistente en persoonlijke ervaring te bieden bij uw interacties met CVKoning.nl, kan informatie die is verzameld door de ene dienst, worden gecombineerd met informatie die is verkregen via andere CVKoning.nl-diensten. Daarnaast kunnen we de informatie die we verzamelen, aanvullen met informatie die we van andere bedrijven hebben verkregen. Zo kunnen we bijvoorbeeld gebruikmaken van de services van andere bedrijven om een algemeen beeld te krijgen van uw geografische locatie op basis van uw IP-adres, zodat we bepaalde services hieraan kunnen aanpassen.

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens

CVKoning.nl verzamelt en gebruikt uw persoonlijke gegevens voor de exploitatie en verbetering van zijn websites en services. Op deze manier kunnen we u een betere klantenservice bieden, de websites en services zijn eenvoudiger te gebruiken doordat u niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren, we voeren onderzoek en analyses uit om onze producten, services en technologieën te verbeteren, en we kunnen inhoud en advertenties weergeven die beter aansluiten bij uw interesses en voorkeuren. Zie het gedeelte Weergave van reclame hieronder voor meer informatie over het gebruik van informatie voor reclame.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens bovendien om met u te communiceren. We sturen u bepaalde verplichte serviceberichten, zoals welkomstbrieven, betalingsherinneringen, informatie over technische servicekwesties en veiligheidswaarschuwingen. Voor sommige CVKoning.nl-diensten, kunnen periodiek nieuwsbrieven worden verzonden die worden beschouwd als onderdeel van de dienst. CVKoning.nl zal u in geen enkel geval reclamemail sturen die u informeert over diensten van partners.

Persoonlijke gegevens die zijn verzameld op websites en bij services van CVKoning.nl, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in Nederland of andere landen waarin CVKoning.nl of zijn partners of serviceproviders actief zijn.

Het verspreiden van uw persoonlijke gegevens

Behalve in de gevallen die worden beschreven in dit document, verspreiden wij uw gegevens op geen enkele manier buiten CVKoning.nl en zijn gecontroleerde partners zonder daar uw uitdrukkelijke toestemming voor te hebben gevraagd. Sommige CVKoning.nl-websites bieden u de gelegenheid uw persoonlijke gegevens te verspreiden naar enkele geselecteerde partners van CVKoning.nl, zodat deze contact met u kunnen opnemen over hun producten, services en aanbiedingen. Andere websites verspreiden uw contactgegevens niet naar derden voor marketingdoeleinden, maar bieden u in plaats daarvan de keuze of u van CVKoning.nl informatie wilt ontvangen namens externe zakenpartners over een bepaald aanbod van deze partners (zonder dat uw persoonlijke gegevens bij derden terechtkomen). Raadpleeg het gedeelte Communicatievoorkeuren hieronder voor meer informatie.

Sommige CVKoning.nl-diensten worden samen met een ander bedrijf aangeboden. Wanneer u zich aanmeldt voor of gebruikmaakt van dergelijke services, kunnen zowel CVKoning.nl als het andere bedrijf informatie ontvangen die in het kader van deze gezamenlijke dienstverlening is verzameld.

In bepaalde gevallen huren we andere bedrijven in om beperkte diensten aan te bieden namens ons, zoals het verwerken en leveren van mailings, het bieden van klantondersteuning, het hosten van websites, het verwerken van transacties of het uitvoeren van statistische analyses op onze diensten. Deze dienstproviders krijgen uitsluitend toestemming voor het verzamelen van de informatie die ze nodig hebben voor het leveren van de dienst van hen wordt geëist dat ze de vertrouwelijkheid van de informatie respecteren en handhaven, en het is hen verboden deze informatie voor andere doeleinden te gebruiken. Bij het verwerken van creditcardbetalingen mogen onze providers voor fraudeopsporing gegevens combineren om hun service te verbeteren. Hierdoor kunnen zij frauduleus gebruik van creditcards beter detecteren. In de volgende gevallen kunnen we toegang geven tot informatie over u, inclusief de inhoud van uw berichten: (a) om ons te houden aan de wet of te voldoen aan wettige verzoeken of juridische processen; (b) om de eigendomsrechten van CVKoning.nl of onze klanten te beschermen, inclusief de handhaving van onze overeenkomsten of ons beleid ten aanzien van uw gebruik van de services; of (c) wanneer wij in goed vertrouwen van mening zijn dat dit nodig is voor de bescherming van de persoonlijke veiligheid van medewerkers of klanten van CVKoning.nl of de gemeenschap.

Toegang tot uw persoonlijke gegevens

In bepaalde gevallen hebt u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens online te bekijken of te bewerken. Om te voorkomen dat uw persoonlijke gegevens door anderen worden bekeken, wordt u gevraagd u aan te melden met uw referenties (e-mailadres en wachtwoord). De juiste methode om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens is afhankelijk van welke websites en services u gebruikt.

Sommige CVKoning.nl-websites of -diensten verzamelen mogelijk persoonlijke gegevens die niet toegankelijk zijn via de bovengenoemde koppelingen. In dergelijke gevallen hebt u echter mogelijk toegang tot deze gegevens op een andere manier die wordt beschreven door de service. U kunt ook contact met ons opnemen via ons webformulier , waarna wij binnen dertig dagen na uw verzoek contact met u zullen opnemen.

Communicatievoorkeuren

U kunt de verdere ontvangst van reclamemails van CVKoning.nl-websites en -diensten stopzetten door de instructies op te volgen in de e-mailberichten die u ontvangt.

Daarnaast kunt u mogelijk proactief kiezen welke reclame u per e-mail, telefoon en post wenst te ontvangen van bepaalde CVKoning.nl-websites of –diensten door dit aan gegeven in uw instellingen.

Deze keuzes zijn niet van toepassing op de weergave van onlinereclame. Deze keuzes zijn ook niet van invloed op de ontvangst van verplichte dienstberichten die worden gezien als onderdeel van bepaalde CVKoning.nl-diensten en die u regelmatig ontvangt totdat u de service opzegt.

Weergave van reclame

Veel van de websites en onlinesdiensten in ons aanbod en dat van onze partners worden ondersteund door reclame. Wanneer we onlinereclame voor u weergeven, plaatsen we een permanente cookie op uw computer om deze te kunnen herkennen wanneer we een onlineadvertentie voor u weergeven. Doordat we op veel verschillende websites reclame verzorgen, kunnen we bijhouden waar u en anderen die uw computer gebruiken hebben gekeken naar of geklikt op de door ons weergegeven advertenties. Deze informatie gebruiken we om af te leiden waar uw interesses of voorkeuren liggen en om gerichte advertenties weer te geven die volgens ons interessant voor u kunnen zijn. Ook kunnen we deze informatie in verband brengen met daarop volgende bezoeken, aankopen of andere activiteiten op websites van deelnemende adverteerders om het effect van onze advertenties te bepalen.

Sommige door ons verzamelde gegevens kunnen we gebruiken om de voor u weer te geven advertenties op maat te maken, maar onze systemen zijn erop gericht om advertenties uitsluitend te selecteren op basis van gegevens die niet persoonlijk en rechtstreeks naar u verwijzen. We kunnen, bijvoorbeeld, de weer te geven advertenties selecteren volgens bepaalde algemene interessecategorieën of -segmenten die we hebben afgeleid op basis van (a) demografische of interessegegevens, inclusief gegevens die u hebt opgegeven bij het maken van een account (b.v. leeftijd, postcode, geslacht), demografische of interessegegevens verkregen van andere bedrijven, en een algemene geografische locatie die is afgeleid van uw IP-adres, (b) de pagina's die u bekijkt en koppelingen waarop u klikt als u gebruikmaakt van de websites en diensten van CVKoning.nl en zijn reclamepartners, en (c) de zoektermen die u invoert in de zoekservices van CVKoning.nl.

Bij advertenties op maat nemen we een aantal maatregelen om uw privacy te beschermen. We slaan, bijvoorbeeld, paginaweergaven, kliks en zoektermen die worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties, gescheiden op van uw contactgegevens of andere informatie die rechtstreeks naar u verwijzen (zoals uw naam, e-mailadres, etc.). Bovendien hebben we gezorgd voor technologische en procesmatige beveiligingen om de onbevoegde correlatie van deze gegevens te voorkomen. Ook bieden we u de mogelijkheid om advertenties op maat voor u uit te schakelen. Op onze afmeldpagina vindt u meer informatie en kunt u deze functie gebruiken.

Het grootste deel van de onlinereclame op websites van CVKoning.nl wordt weergegeven door CVKoning.nl, maar we laten ook andere reclamebedrijven en andere advertentienetwerken reclame weergeven op onze websites. Deze bedrijven kunnen u de keuze bieden om u uit te schrijven voor gerichte reclame op basis van hun cookies. Meer informatie kunt u vinden door te klikken op de bedrijfsnamen hierboven en de koppelingen te volgen naar de websites van de afzonderlijke bedrijven.

De beveiliging van uw persoonlijke gegevens

CVKoning.nl spant zich in de veiligheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. We gebruiken een aantal verschillende beveiligingstechnieken en -procedures om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of vrijgave. Zo bewaren wij de persoonlijke gegevens die u verschaft bijvoorbeeld op computersystemen waartoe slechts een beperkte toegang mogelijk is en die zich bevinden in beveiligde gebouwen.

Wanneer er een wachtwoord wordt gebruikt om uw accounts en persoonlijke gegevens te beveiligen, is het uw eigen verantwoordelijkheid dit vertrouwelijk te houden. Deel deze informatie nooit met anderen. Als u een computer deelt met anderen, moet u zich altijd afmelden wanneer u een website of een service verlaat, om te voorkomen dat mensen die na u de computer gebruiken, toegang hebben tot uw informatie.

Het gebruik van cookies

CVKoning.nl-websites maken gebruik van 'cookies' zodat u zich kunt aanmelden bij onze services en uw online-ervaring kunt personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw vaste schijf wordt geplaatst door de server van een webpagina. Cookies bevatten gegevens die later kunnen worden gelezen door een webserver in het domein dat eerder de cookie op uw schijf heeft geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op uw computer over te brengen.

Cookies worden voornamelijk gebruikt om uw voorkeuren en andere gegevens op te slaan op uw computer zodat u tijd bespaart doordat u niet steeds dezelfde informatie hoeft in te voeren en om een aan uw voorkeuren aangepaste inhoud van de webpagina en de juiste reclame weer te geven wanneer u een webpagina later nog eens bezoekt. CVKoning.nl-websites gebruiken ook cookies zoals beschreven in de gedeelten "Het verzamelen van uw persoonlijke gegevens" en "Weergave van reclame" van deze privacyverklaring.

Wanneer u zich bij CVKoning.nl aanmeldt, slaan we uw unieke ID-nummer, samen met het tijdstip van aanmelding, op in een versleutelde cookie op uw vaste schijf. Deze cookie stelt u in staat van de ene naar de andere pagina te gaan op een website zonder dat u zich steeds hoeft aan te melden. Wanneer u zich afmeldt, worden deze cookies gewist van uw computer. Ook gebruiken we cookies om het aanmelden te vergemakkelijken. Zo kan uw e-mailadres bijvoorbeeld worden opgeslagen in een cookie die op uw computer blijft staan nadat u zich hebt afgemeld. Deze cookie maakt het mogelijk dat uw e-mailadres automatisch wordt ingevuld, zodat u bij een volgende aanmelding alleen uw wachtwoord hoeft in te vullen. Wanneer u gebruikmaakt van een openbare computer of niet wilt dat deze informatie wordt opgeslagen, selecteert u het juiste selectierondje op de aanmeldingspagina om te voorkomen dat deze cookie wordt gebruikt.

U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal wel zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest cookies te weigeren, kan het voorkomen dat u zich niet kunt aanmelden bij of gebruik kunt maken van de interactieve functies van CVKoning.nl-websites en -diensten waarvoor cookies noodzakelijk zijn, en met sommige van cookies afhankelijke reclamevoorkeuren kan dan geen rekening worden gehouden.

Als u cookies accepteert, kunt u de geaccepteerde cookies later altijd verwijderen. In Internet Explorer 7 kunt u cookies verwijderen door Extra, Browsergeschiedenis verwijderen te selecteren en dan te klikken op de knop Cookies verwijderen. Als u cookies verwijdert, worden alle door deze cookies aangestuurde instellingen en voorkeuren, inclusief reclamevoorkeuren, verwijderd. Deze dienen mogelijk opnieuw te worden ingesteld.

Het gebruik van webbakens

CVKoning.nl-webpagina's kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die bekend staan als webbakens - gif-bestanden die slechts uit één pixel bestaan - en die worden gebruikt bij de aflevering van cookies op onze websites en ons in staat stellen de gebruikers te tellen die deze websites hebben bezocht en hen verwante services te leveren in samenwerking met anderen. We kunnen webbakens opnemen in reclamemails of in onze nieuwsbrieven om te bepalen of de berichten zijn geopend en of men erop heeft gereageerd.

CVKoning.nl kan daarnaast gebruikmaken van webbakens van derden om ons te helpen gegevens te verzamelen met betrekking tot het effect van onze reclamecampagnes of andere functies van onze websites. Wij verbieden het gebruik van webbakens op onze websites door derden voor het verzamelen van persoonlijk gegevens.

Ten slotte kunnen wij samenwerken met andere bedrijven die adverteren op CVKoning.nl-websites om webbakens op hun websites te plaatsen op grond waarvan wij gegevens kunnen verzamelen over hoe vaak een klik op een advertentie op een CVKoning.nl-website leidt tot een aankoop of een andere actie op de website van de adverteerder.

Het beperken van ongevraagde e-mail ("spam")

CVKoning.nl spant zich in de hoeveelheid ongevraagde e-mail, de zogenaamde 'spam', te beperken. CVKoning.nl heeft een streng Antispambeleid dat het gebruik van een door CVKoning.nl verzorgde e-maildienst voor het verzenden van spam verbiedt. CVKoning.nl zal nooit lijsten met adressen van abonnees verkopen, leasen of verhuren aan derden. Hoewel CVKoning.nl actief op zoek blijft naar nieuwe technologie is er momenteel geen technologie beschikbaar die het verzenden en ontvangen van ongewenste e-mail geheel onmogelijk maakt. Wanneer u gebruikmaakt van antispamprogramma's en voorzichtig bent in het online bekendmaken van uw e-mailadres, kunt u zelf de hoeveelheid ongevraagde e-mail die u ontvangt helpen te beperken.

Regels gebruikers van CVKoning.nl met betrekking tot anti-spam 

Het is niet toegestaan de communicatiediensten te gebruiken op een manier die verband houdt met de verzending, distributie of bezorging van iedere vorm van ongewenste (commerciële) e-mail of sms ('spam'). U mag geen van de communicatiediensten gebruiken voor het verzenden van spam. U mag ook geen spam bezorgen of ervoor zorgen dat er spam wordt bezorgd bij een van de CVKoning.nl-diensten of -klanten.

Daarnaast geldt het volgende voor e-mail en sms die wordt verzonden naar of via de communicatiediensten:

De handhaving van deze privacyverklaring

Als u vragen hebt over deze verklaring, neemt u eerst contact met ons op door middel van ons contactformulier.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij zullen deze privacyverklaring in sommige gevallen bijwerken naar aanleiding van gewijzigde services of feedback van klanten. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, zal de datum van de laatste versie boven aan het document worden aangepast. Als er belangrijke wijzigingen zijn opgetreden in deze verklaring of in de manier waarop CVKoning.nl uw persoonlijk gegevens gebruikt, stellen wij u hiervan op de hoogte door dergelijke wijzigingen vooraf bekend te maken of door u direct een bericht te sturen. Wij raden u aan deze verklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat u weet hoe CVKoning.nl uw gegevens beschermt.